Příprava nové výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. připravuje vyhlášení nové výzvy, termín vyhlášení je stanoven na konec března. Valná hromada MAS LAG Strakonicko schválila k vyhlášení následující Fiche:

 

Číslo
Fiche

Název Fiche

Míra podpory z uznatelných nákladů

1

Moderní hospodaření – budoucnost venkova

40 – 60 %

2

Udržme si lesy

50 %

5

Nové firmy – nové příležitosti

56 %

8

Vesnice jak malovaná 

*max. 90 %

9

Venkov – místo pro život 

*max. 90 %

*pro obce a jejich svazky není od 5. kola PRV uznatelným nákladem DPH

 

Podrobnosti se dozvíte včas na těchto stránkách.