Výsledky 3. výzvy MAS Strakonicko v rámci PRV

V kanceláři MAS Strakonicko bylo zaregistrováno celkem 17 žádostí o dotaci, administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošlo úspěšně všech 17 žádostí o dotaci.

26. března se uskutečnilo hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS.

Poté Rada MAS definitivně schválila podpořené a nepodpořené projekty. K realizaci bylo doporučeno celkem 14 projektů. Finanční alokace bohužel nevystačila na 1 projekt ve Fichi č.2 a na dva projekty ve Fichi č. 6

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí je k dispozici zde

VK ke stažení zde

Rada ke stažení zde