Avízo připravované 4. výzvy v rámci PRV

Termín vyhlášení: 23.6.2020

Příjem žádostí o dotaci na MAS: od 24.6. 2020 do 20.8.2020

Vyhlášené Fiche:

Fiche č.1 Moderní hospodaření - určena pro zemědělce - alokace 11 582 060 Kč, Fiche ke stažení zde

Fiche č.8 Podpora místního rozvoje - určena zejména pro obce, spolky, atp. - alokace 5 000 000 Kč, Fiche ke stažení zde

Základní pravidla jsou k dispozici zde; Fiche č.1 strany 41-43; Fiche č.8 veřejná prostranství - strany 85-86, Fiche č.8 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven - strany 96-97