Realizace projektů spolupráce - Zavedení regionální značky Prácheňsko

MAS LAG Strakonicko, o.s plní v tomto projektu  funkci kordinační MAS. Jako partnerské MAS jsou v projektu zapojeny MAS Svazku obcí Blatenska o.p.s.; MAS Střední Povltaví, o.s.; MAS Vodňanská ryba, o.s.; MAS Brána Písecka, o.s.

Koordinátorkou projektu je Iva Chládková z MAS LAG Strakonicko (tel: 606 225 291).

Seznam všech schválených projektů Spolupráce je k dispozici zde.