Avízo k výzvě OP Z

30.6.2020 bude vyhlášena výzva OP Z - Podpora dětské skupiny - Výzva č. 1/III MAS Strakonicko, z. s.

Celková alokace výzvy je 1 500 000 Kč. Výzva je zaměřena na provoz již podpořených DS z výzvy MAS Strakonicko, z.s.