Příprava SCLLD MAS Strakonicko, z.s. pro období 2021 - 2027

 Příprava SCLLD MAS Strakonicko, z.s. pro období 2021 - 2027 

Na jaře roku 2020 začala příprava nové strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Prvním krokem při tvorbě strategie bylo oslovení obcí a požádání o souhlas se zahrnutím území obce do plánované SCLLD pro období 2021 - 2027. V novém období nebude součástí území MAS obec Slaník a obec Nišovice.

Mapa území MAS Strakonicko, z.s. - pro SCLLD období 2021- 2027 

Následně na setkání dobrovolných svazků obcí byla zástupcům obcí předložena možnost zapojit se do realizace strategie MAS. Obcím byl předán "zásobník projektů", do kterého mohly zapsat plánované projekty, které chtějí v daném období realizovat. Stejným způsobem byli osloveni členové MAS – zástupci NNO, veřejné správy a podnikatelé.  Příprava SCLLD byla projednána s relevantními aktéry na území MAS v  oblastech: sociální péče a služby, vzdělávání, veřejnost, cestovní ruch, podnikatelé, životní prostředí, veřejná správa, zemědělství, zaměstnanost atd.,

Informace o přípravě SCLLD a sběr údajů byl zprostředkován dle momentální epidemiologické situace a omezením, včetně omezení setkávání, které nařídila Vláda ČR.

Byly použity následující komunikační kanály: informace na webových stránkách a FB profilu MAS, osobní setkání, e-mailová komunikace, telefonická komunikace, informace byly zprostředkovány prostřednictvím místního tisku. Na webu MAS byla uvedena informace o přípravě SCLLD včetně odkazu na „zásobník projektů“ formou ankety a způsob jeho předání MAS – elektronickou poštou na lag.strakonicko@seznam.cz , doručením poštou nebo osobním doručením do kanceláře MAS na adresu Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice.

MAS čerpala podklady ke zpracování strategie ze znalostí území, které má na základě mnohaletého působení a z navázaných kontaktů.