4. výzva MAS Strakonicko do PRV - přehled zaregistrovaných žádostí

V rámci 4. výzvy MAS Strakonicko v rámci Programu rozvoje venkova bylo zaregistrováno celkem rekordních 64 žádostí o dotaci

Fiche číslo 1 - 58 zaregistrovaných žádostí o dotaci

Fiche číslo 8 - 6 zaregistrovaných žádostí o dotaci

Přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci je v souladu s platnými pravidly zveřejněn zde

Nyní bude probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti zaregistrovaných žádostí o dotaci.