Výsledky 4. výzvy MAS Strakonicko v rámci PRV

V kanceláři MAS Strakonicko bylo zaregistrováno celkem 64 žádostí o dotaci, administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošlo úspěšně všech 64 žádostí o dotaci.

V rámci Fiche č.1 bylo podáno 58 žádostí o dotaci - z dúvodu převisu požadované dotace nad alokací na tuto Fichi bylo nakonec podpořeno pouze 47 projektů

V rámci Fiche č.8 bylo podáno 6 žádostí o dotaci - všechny byly doporučny k realizaci

24. září se uskutečnilo hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS.

Poté Rada MAS 29. září definitivně schválila podpořené a nepodpořené projekty. K realizaci bylo doporučeno celkem 53 projektů. Finanční alokace bohužel nevystačila na 11 projektú ve Fichi č.1.

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí je k dispozici zde

VK ke stažení zde

Rada ke stažení zde