Dostupné dokumenty


OP IROP (integrovaný regionální operační program) 

 

OPZ + (operační program zaměstnanost +) 

 

OP JAK (operační program Jan Ámos Komenský) 

 

OP ŽP (operační program životní prostředí)  

 

OP SZP  (společná zemědělská politika)

 

Koncepce rozvoje venkova 

 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

 

Strategický rámec ČR 2030 

   

Šablona pro tvorbu SCLLD 

 

Standardizace MAS pro SCLLD 2021-2027 (MPIN č. 12)