Ohlédnutí za dosavadní realizací Programu rozvoje venkova (PRV)

Ohlédnutí za dosavadní realizací Programu rozvoje venkova:

Počet vyhlášených výzev: 4

Počet zaregistrovaných žádostí o dotaci: 143

Počet žádostí o dotaci doporučených MAS k realizaci: 121

Suma požadované dotace za realizované projekty: cca 32 000 000 Kč

Fiche 1 - Moderní hospodaření (zemědělské podnikání)
Počet projektů doporučených k realizaci: 72

Fiche 2 - Místní zdroje (zemědělské podnikání - ovoce, zelenina, školkařství)
Počet projektů doporučených k realizaci: 8

Fiche 3 - Vyrábíme nabízíme (zpracování zemědělské produkce)
Počet projektů doporučených k realizaci: 6

Fiche 4 - Udržme si lesy (technika pro lesní hospodářství)
Počet projektů doporučených k realizaci: 12

Fiche 6 - Nové příležitosti (nezemědělské podnikání)
Počet projektů doporučených k realizaci: 14

Fiche 7 - Za zážitky na venkov (cestovní ruch)
Počet projektů doporučených k realizaci: 3

Fiche 8 - Podpora místního rozvoje (obce, NNO) - možno žádat až od 4 výzvy
Počet projektů doporučených k realizaci: 6

Další výzva v rámci PRV je plánována na leden - únor 2021.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k Programu rozvoje venkova, můžete kontaktovat manažera MAS Strakonicko pro PRV: Ing. Václav 0uška, tel: 722 29 17 29