2. VÝZVA MAS LAG STRAKONICKO, o.s.

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. vyhlásila dne 29.3. 2010  2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR. Finanční alokace na tuto výzvu činí 8 mil. Kč. Vyhlášeny jsou Fiche číslo 1, 2, 5, 8 a 9.

Kompletní text výzvy je ke stažení zde.

Osnova projektů, Žádost o dotaci a aktuální znění vyhlášených Fichí jsou k dispozici na těchto stránkách v sekci SPL 2007-2013.

V nejbližší době se také bude konat školení pro možné žadatele, přesný termín se dozvíte na těchto stránkách.

Do 23.4. 2010 poskytujeme bezplatné konzultace v kanceláři MAS na Palackého náměstí 1090. Týden od 26.4. do 30.4. 2010 je již určen výhradně pro příjem Žádostí o dotaci !!!

Doporučujeme žadatelům, aby si telefonicky sjednali dobu podání projektu a tím se vyvarovali zbytečného čekání na administraci při příjmu projektu. Předem ohlášený žadatel bude mít při příjmu přednost.