Soutěž "Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje"

Pět let s programem obnovy venkova Jihočeského kraje

Soutěž je určena obcím s počtem obyvatel do 2 000 (k 31.12.2019) dle údajů ČSÚ, a která zároveň nebyla v období 2015 - 2019 oceněna v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova 1.místem (zlatou stuhou), 2. místem, 3. místem, oranžovou stuhou, modrou stuhou, bílou stuhou nebo zelenou stuhou.

První 3 umístněné obce si rozdělí celkem 300 000 Kč

Příjem přihlášek do 31.5.2021, 14 hod

Veškeré informace k soutěži, včetně pravidel a přihlášky:

 https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/kraj-rozdeli-300-tisic-v-soutezi-pet-let-s-programem-obnovy-venkova-jihoceskeho-kraje-hejtman-kuba

 

https://www.spovcr.cz/krajske-organizace/spov-jihoceskeho-kraje/pet-let-s-programem-obnovy-venkova-jihoceskeho-kraje-665cs.html