5. výzva MAS Strakonicko do PRV - přehled zaregistrovaných žádostí

V rámci 5. výzvy MAS Strakonicko v rámci Programu rozvoje venkova bylo zaregistrováno celkem 38 žádostí o dotaci

Fiche 2 - 5 zaregistrovaných žádostí o dotaci

Fiche 3 - 5 zaregistrovaných žádostí o dotaci

Fiche 4 - 6 zaregistrovaných žádostí o dotaci

Fiche 6 - 14 zaregistrovaných žádostí o dotaci

Fiche 7 - 1 zaregistrovaná žádost o dotaci

Fiche 8 - 7 zaregistrovaných žádostí o dotaci  

Přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci je v souladu s platnými pravidly zveřejněn zde

Nyní bude probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti zaregistrovaných žádostí o dotaci.