Seznam projektů, které MAS LAG Strakonicko přijala k administraci v rámci druhé výzvy

Ve dnech 26.4. 2010 až 30.4. 2010 probíhal v kanceláři MAS LAG Strakonicko příjem projektů v rámci 2. výzvy. Alokace na tuto výzvu činí 8 mil. Kč, podáno bylo 22 projektů a jejich celková výše požadované dotace je 14 693 373 Kč.

Nejvíce projektů bylo podáno do Fiche 9 (12 projektů), naopak nejméně projektů bylo podáno do Fichí 2 a 5 (po 1 projektu).

Nyní bude probíhat administrativní kontrolakontrola přijatelnosti u všech 22 projektů. Poté bude následovat zasedání výběrové komise, která bude hodnotit projekty, které úspěšně projdou kontrolami.

Seznam všech projektů přijatých k administraci v rámci druhé výzvy najdete zde.