Příprava akčního plánu OP Z+

MAS Strakonicko, z.s. připravuje akční plán OP Z+, do jeho přípravy je můžete zapojit i Vy.

Můžete vyplnit přiložený DOTAZNÍK pro Vámi plánovanou aktivitu nebo si domluvit osobní setkání v kanceláři MAS.

Aktivita musí splňovat podmínky podporovaných aktivit SCLLD plus.

Těšíme se na Vaše podněty.