Příprava OP Z+

Současně se začátkem nového roku zahájila kancelář MAS přípravné práce na projektu sociálního začleňování v území působnosti místní akční skupiny. Přípravě a zpracování projektu do Operačního programu Zaměstnanost Plus se věnuje Ing. Iveta Švelchová 601 335 540.