Jednání k OP Z+

Dne 4. února 2022 proběhlo online setkání k přípravě projektu OP Z+ MAS Strakonicko, z. s.. Zúčastnil se jej zástupce Domácího hospice s. Markéty ve Strakonicích pan Ing. Vavera. Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích vznikl za podpory MAS Strakonicko, z. s. z dotačních prostředků OP Z.