Příprava OP Z+ - informování obcí DSO SMOOS

Přípravný tým projektu "OPZ+ MAS Strakonicko se sešel se starosty obcí Svazku měst a obcí okresu Strakonice. V Kulturním domě  ve Strakonicích dne 13.12.2021 představily Iveta Švelchová a Věra Dědíková starostům DSO SMOOS připravovaný projekt sociální práce a aktivního začleňování na území MAS Strakonicko. Přítomní starostové projevili zájem o účast v projektu a realizaci projektu, který se nachází v přípravné fázi, podpořili.