6. výzva MAS Strakonicko do PRV - přehled zaregistrovaných žádostí

V rámci 6. výzvy MAS Strakonicko v rámci Programu rozvoje venkova bylo zaregistrováno celkem 19 žádostí o dotaci

Fiche 6 - 13 zaregistrovaných žádostí o dotaci

Fiche 8 - 6 zaregistrovaných žádostí o dotaci  

Přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci je v souladu s platnými pravidly zveřejněn zde

Nyní bude probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti zaregistrovaných žádostí o dotaci.