Výsledky 6. výzvy MAS Strakonicko v rámci PRV

V kanceláři MAS Strakonicko bylo zaregistrováno celkem 19 žádostí o dotaci, administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošlo úspěšně všech 19 žádostí o dotaci.

Všechny žádosti byly doporučeny Výběrovou komisí MAS a Radou MAS k realizaci.

Seznam podpořených žádostí je k dispozici zde

VK ke stažení zde

Rada ke stažení zde