Nová zelená úsporám LIGHT

Místní akční skupina MAS Strakonicko, z.s. pomáhá rozvoji našeho regionu přímou podporou projektů i dalšími aktivitami. Poté, co jsme pomohli v podávání žádostí o tzv. kotlíkovou dotaci, jsme připraveni pomoci Vám také v případě Nové zelené úsporám Light. Prosím, věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

Kdo může žádat:

· Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

· Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Jak požádat o dotaci:

Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Veškeré informace k programu NZÚ light, včetně častých dotazů: zde

 Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023

Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se na nás.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Kubešová, tel: 702 148 152 a Ing. Věra Dědíková, tel: 722 291 726