7. výzva MAS Strakonicko - PRV

Předmětem 7. výzvy je pouze Fiche č. 1 - Moderní hospodaření, alokace na výzvu je 7 030 729 Kč (veškerá zbývající alokace ze "starého období")

Příjem žádostí o dotaci včetně příloh se koná od středy 11. ledna do čtvrtka 23. února 2023

Kontaktní místo: kancelář MAS Strakonicko, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, přízemí budovy

Materiály k výzvě:

Text výzvy ke stažení zde

Fiche č. 1 - Moderní hospodaření - ke stažení zde, naskenovaná verze pro snadnější otevření ke stažení zde

Další přílohy a užitečné dokumenty k výzvě:

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci z Portálu Farmáře je k dispozici zde

Pravidla 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje jsou k dispozici (=pravidla pro jednotlivé Fiche) zde
(Fiche 1 - str. 42-44 - oblast podpory vždy dle Fiche)

Počet obyvatel v obcích k 1.1. 2022 je k dispozici zde

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek jsou k dispozici zde

Pravidla k určování velikosti podniku jsou k dispozici zde

Pravidla pro povinnou publicitu jsou k dispozici zde

Podmínky pro výpočet finančího zdraví (jen pro projekty, kde jsou způsobilé výdaje vyšší než 2 mil. Kč) jsou k dispozici zde

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE je k dispozici zde

Interní postupy MAS včetně Etického kodexu jsou k dispozici zde

Další podmínky a formuláře jsou k dispozici na stránkách www.szif.cz nebo eagri.cz

Žádosti o dotaci se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře. Povinné přílohy se podávají také elektronicky, pouze rozsáhlejší přílohy lze podat v papírové podobě v kanceláři MAS

Pro podání žádosti (i všech příloh) je nutné mít přístup do Portálu Farmáře - přístup lze zřídit na SZIFu ve Strakonicích, který sídlí ve stejné budově jako MAS Strakonicko.

 

Bližší informace: Ing. Václav Ouška, manažer MAS Strakonicko pro Program rozvoje venkova, tel: 722 29 17 29

Návštěvy v kanceláři MAS Strakonicko prosím jen po předchozí telefonické domluvě termínu.