Zahájení činnosti dětského komunitního klubu

V pondělí 2.1.2023 od 12 hodin bude zahájen provoz dětského komunitního klubu ve Strakonicích.

Dětský komunitní klub zajišťuje péči o děti školního věku mimo školní vyučování. Rodiče si zde mohou vyzvednout přihlášku a uzavřít smlouvu o péči v klubu.

Péče o děti je zdarma. 

 Dětský komunitní klub se bude nacházet v RC Beruška Strakonice.