7. výzva MAS Strakonicko do PRV - přehled zaregistrovaných žádostí

V rámci 7. výzvy MAS Strakonicko v rámci Programu rozvoje venkova bylo zaregistrováno rekordních 62 žádostí o dotaci.

Předmětem této výzvy byla pouze Fiche č. 1, která je určena pro zemědělské podnikatele. 

Přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci je v souladu s platnými pravidly zveřejněn zde

Nyní bude probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti zaregistrovaných žádostí o dotaci.