Poradenská činnost domácího hospice

Další klíčovou aktivitou projektu OP Z+ Podpora rodinného života a služeb na Strakonicku je poradenská činnost domácího hospice Domácí hospice sv. Markéty ve Strakonicích (organizační složka Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.) realizuje řadu zdravotně-sociálních a sociálních služeb. Především domácí hospicovou péči, určenou pacientům v terminálním stádiu nemoci, včetně péče o rodinu nebo pečující o pacienta, poskytovaná multidisciplinárním týmem. Hospic poskytuje pacientům a rodinám zdravotní, sociální péči v domácím prostředí a poskytuje také poradenství. V blízkosti smrti pacienta se péče zintenzivní a v době smrti a po ní zajišťuje hospic veškerou potřebnou pomoc rodině a blízkým. Pomoc pokračuje i v období truchlení, je-li potřebná. CS – rodinám, umožní sdílenou péčí o klienta možnost odpočinku, získání volného času pro vyřízení jak nezbytných záležitostí, tak pro společenské vyžití. Poskytuje domácí hospicovou paliativní péče na Strakonicku, zejména podporu rodin formou podpory domácích pečujících o své umírající blízké. Sociální pracovnice zajišťuje sociální poradenství nad rámec zákona 108/2000 Sb. pozůstalým s truchlícím, edukaci pečujících, psychoterapeutickou podporu a další související činnosti. Silnou stránkou Domácího hospice sv. Markéty jako organizační složky, je komplexní zdravotněsociální péče a zejména jeho začlenění v organizaci poskytující širší péči na přilehlých územích (větší odborná, technická i finanční podpora pracoviště), kterým je jeho zřizovatel Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. v Prachaticích. Jeho organizační složka Domácí hospic sv. Markéty vznikl za podpory projektu OP Z a na území MAS je jediným poskytovatelem této péče. Pro vysokou odbornost poskytované služby a nutnost zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb.