Kontakty + nové podmínky NZÚL od 25.6.2024

 

MAS Strakonicko, z.s. nadále poskytuje žadatelům ZDARMA poradenství a pomoc při podání žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light

Veškeré informace, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová Zelená úsporám Light, a doporučení pro realizaci opatření naleznete na stránkách  ZDE

Na výše uvedeném odkaze naleznete aktuální pravidla pro žadatele, platná od 25.6.2024 

 

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

a) Žadatel má ke dni podání žádosti, po celou dobu její administrace a po dobu udržitelnosti trvalý pobyt v podporované nemovitosti.

 

b) Žadatel je vlastník nebo spoluvlastník podporovaného:
– rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 10) nebo 
– bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo je
– člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě.

 

c) Žadatel a všichni členové domácnosti ke dni podání žádosti o podporu:
– pobírají starobní důchod a nevlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členský podíl v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu, nebo  
– pobírají invalidní důchod 3. stupně, nebo

 – jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení v dané nemovitosti, nebo

– jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem.

 

Podrobné informace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová Zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu.

 

Kontakty pro konzultaci NZÚL: 

Ing. Věra Kubešová, tel: 702 148 152, lag.strakonicko@seznam.cz

Ing. Rostislav Schwelch, tel. 733503 070, lag.strakonicko@seznam.cz

Ing. Věra Dědíková, tel: 722 291 726, lag.strakonicko@seznam.cz