4. výzva IROP - CESTOVNÍ RUCH - ZRUŠENO

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

4. výzva IROP – CESTOVNÍ RUCH


Výzva byla zrušena, nová výzva bude vyhlášena a spuštěna pro příjem žádostí 1.11.2023 v 8hod.  

4. výzva IROP - CESTOVNÍ RUCH

 

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria

Příloha č. 2 Projektový záměr  (závazný vzor pro žadatele) - vyplněný převést do formátu pdf. a elektronicky podepsat

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci IROP


Kontrolní list věcné fáze hodnocení

Kontrolní list administrativní fáze hodnocení 

 

Metodické listy indikátorů

Opatření 5 CESTOVNÍ RUCH 


Výzva má vazbu na 86. výzvu IROP - CESTOVNÍ RUCH - SC 5.1 (CLLD) 

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 


Příručka pro podání žádosti do systému MS2021+

Konzultační servis IROP

Povinná publicita - generátor nástrojů povinné publicitySeminář pro žadatele se bude konat dne 19.9.2023 od 10 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 38601 Strakonice.

Individuální konzultace pro žadatele po předchozí domluvě na tel: 702 148 152, Ing. Věra KubešováSeznam přijatých projektových záměrů do 4. výzvy IROP - CESTOVNÍ RUCH