Projekt "Zavedení regionální značky Prácheňsko" zahájen

V poslední době se neustále skloňuje důležitost rozvoje venkovských regionů, nutnost podpory místní produkce, tvorby nových pracovních míst a další témata související se zkvalitňováním života na venkově. Všichni chápeme, že jenom postupné naplňování těchto záměrů může zabránit migraci obyvatel do městských oblastí, kde lze snadněji dosáhnout na sociální vybavenost odpovídající dnešním standardům a kde je větší šance na získání zaměstnání.

Jeden z projektů, který podpoří nejen výrobu místních produktů, ale měl by i posílit  pocit sounáležitosti obyvatel s regionem, vznikl ve spolupráci několika jihočeských místních akčních skupin. MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Střední Povltaví, Mas Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka svým územím pokrývají větší část bývalého historického území Prácheňska a právě tento region chtějí svým projektem pomoci oživit. Zavedení regionální značky Prácheňsko je oficiální název projektu realizovaného prostřednictvím Programu rozvoje venkova (Osa IV.2.1 – Realizace projektu Spolupráce). Jeho cílem je propagace značených regionálních výrobků, tedy podpora vybraných místních podnikatelů a v neposlední řadě připomenutí významu regionu Prácheňska v naší historii.

Regionální značky, v rámci České republiky reprezentované  Asociací regionálních značek (ARZ), jsou dnes zavedeny již ve 12 regionech Čech a Moravy. Výrobky a služby, které získají oprávnění k užívání takovéto značky, musí splnit řadu certifikačních kritérií, z nichž ta nejvýznamější jsou kvalita a původ na území regionu. Výrobci, vybraní certifikační komisí, jsou oprávněni označovat svoje produkty visačkou s logem značky a získávají možnost propagace svých výrobků jak ve formě tištěných materiálů, tak prostřednictvím prezentace značených výrobků na internetových stránkách ARZ. Zákazník má při koupi takového výrobku jistotu, že si kupuje originální výrobek, kde značka garantuje jeho kvalitu, ekologickou šetrnost a původ.  

Práce na realizaci projektu začaly už v květnu, vzdělávací aktivity odstartoval úvodní seminář pro všechny partnery projektu. Ten proběhl  21. června v Katovicích jako úvodní školení koordinační skupiny, která bude celý průběh zavádění regionální značky zajišťovat. Účastníci semináře byli seznámeni jednak s historií Prácheňska, ale především s  jednotlivými kroky postupu a pravidly, které zavádění značky provázejí. Další semináře, které proběhnou na přelomu září a října, se budou konat již za účasti veřejnosti a především regionálních výrobců = příštích uživatelů značky.