4. výzva IROP - CESTOVNÍ RUCH

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

4. výzva IROP – CESTOVNÍ RUCH


4. výzva IROP - CESTOVNÍ RUCH

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

Příloha č. 2 Projektový záměr  (závazný vzor pro žadatele) - vyplněný převést do formátu pdf. a elektronicky podepsat, viz text výzvy

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci IROP


Kontrolní list věcné fáze hodnocení

Kontrolní list administrativní fáze hodnocení

 

Metodické listy indikátorů

Opatření 5 CESTOVNÍ RUCH


Výzva má vazbu na 86. výzvu IROP - CESTOVNÍ RUCH - SC 5.1 (CLLD)

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce


Příručka pro podání žádosti do systému MS2021+

Konzultační servis IROP

Povinná publicita - generátor nástrojů povinné publicitySeminář pro žadatele se bude konat dne 8.11.2023 od 13 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 38601 Strakonice.

Individuální konzultace pro žadatele po předchozí domluvě na tel: 702 148 152, Ing. Věra Kubešová


Seznam přijatých projektových záměrů do 4. výzvy IROP - CESTOVNÍ RUCH

Věcná fáze hodnocení - seznam projektových záměrů, které splnily podmínky věcného hodnocení - 4. výzva IROP - Cestovní ruch 

Výběrová fáze hodnocení - Rada MAS Strakonicko, z.s. - seznam vybraných projektových záměrů k podpoře - 4. výzva IROP - Cestovní ruch