Strategický plán LEADER 2007-2013

Strategický plán LEADER  Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s.  Cesty od kořenů k vizi je ke stažení zde