Výsledky 8. výzvy MAS Strakonicko v rámci PRV

V kanceláři MAS Strakonicko bylo zaregistrováno celkem 7 žádostí o dotaci, administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošlo úspěšně všech 7 žádosti o dotaci.

Alokace na tuto výzvu činila 714 723 Kč, žadatelé požadovali částku 1 223 200 Kč

Z dúvodu převisu požadované dotace nad alokací na tuto výzvu bylo nakonec podpořeno 5 projektů ze 7.

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí je k dispozici zde

VK ke stažení zde

Rada ke stažení zde