Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Obsahem práce PS v projektu MAP IV ORP Strakonice je výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Dále se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP a spolupracuje s pracovní skupinou pro financování. Pracovní skupina se zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny. Schází se 4x za 12 měsíců.