1. výzva MAS Strakonicko - SP SZP

MAS Strakonicko vyhlašuje dne 9. dubna 2024 svoji 1. výzvu v rámci Programového rámce SP SZP (dříve PRV)

Předmětem 1. výzvy jsou Fiche č. 4 Nové příležitosti (záměr a)) a Fiche č. 5 Podpora místního rozvoje (záměry a) + b))

Příjem žádostí o dotaci se koná od středy 10. dubna do čtvrtka 30. května 2024

Text výzvy ke stažení zde

Fiche 4 - určená pro zemědělské podnikatele, alokace 12 000 000 Kč, dotace 50 %, znění Fiche ke stažení zde

Fiche 5 - určená zejména pro obce a NNO, alokace 5 000 000 Kč, dotace 80 %, znění Fiche ke stažení zde


Další materiály a informace k výzvě:

Pravidla pro konečné žadatele Intervence 52.77 – LEADER jsou k dispozici zde
(Fiche 4 - str. 47-50; Fiche 5 - str. 51-53; oblast podpory vždy dle Fiche, povinné přílohy str. 32)
Postup pro vygenerování žádosti o dotaci z Portálu Farmáře je k dispozici zde

Obecné informace (zakázky, publicita, defininice malých a středních podniků, atp.) jsou k dispozici zde, sekce ke stažení

Programový rámec SP SZP ke stažení zde

Způsob výběru projektů na MAS ke stažení zde

Počet obyvatel v obcích k 1.1. 2023 je k dispozici zde

 

Žádosti o dotaci se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře. Povinné přílohy se podávají také elektronicky, pouze rozsáhlejší přílohy lze podat v papírové podobě v kanceláři MAS.

Pro podání žádosti (i všech příloh) je nutné mít přístup do Portálu Farmáře - přístup lze zřídit na SZIFu ve Strakonicích, který sídlí ve stejné budově jako MAS Strakonicko.

Každý žadatel může podat do každé Fiche maximálně 1 žádost o dotaci.

Vzhledem k problematice "Přidaná hodnota" a "Inovace" doporučuji každou žádost před odesláním na MAS zkonzultovat s MAS.

Informace k výzvě jsou i přímo na webových stránkách SZIF, konkrétně zde

 

Bližší informace: Ing. Václav Ouška, manažer MAS Strakonicko pro Programový rámec SP SZP, tel: 722 29 17 29

Kontaktní místo: kancelář MAS Strakonicko, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, přízemí budovy

Návštěvy v kanceláři MAS Strakonicko prosím jen po předchozí telefonické domluvě termínu.