NZÚL: pozastavení příjmu žádostí o dotaci do 25.6.2024

Upozornění pro potencionální žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light: 

V současné době je pozastaven příjem nových žádostí o dotaci v programu NZÚL. Příjem žádostí bude opětovně spuštěň 25. června 2024 za nových podmínek, více na stránkách https://novazelenausporam.cz/