3. VÝZVA MAS LAG STRAKONICKO, o.s.

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. vyhlásila dne 20.7. 2010  3. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR. Vyhlášeny jsou Fiche číslo 2, 8 a 10.

Kompletní text výzvy je ke stažení zde 

V úterý 10. 8. 2010 od 14:00 se bude konat seminář pro potenciální žadatele v zasedací místnosti MAS na Palackého náměstí 1090.

Do 3. 9. 2010 poskytujeme bezplatné konzultace v kanceláři MAS. Týden od 6.9. do 10.9. 2010 je již určen výhradně pro příjem Žádostí o dotaci !!! 

Doporučujeme žadatelům, aby si telefonicky sjednali dobu podání projektu a tím se vyvarovali zbytečného čekání na administraci při příjmu projektu. Předem ohlášený žadatel bude mít při příjmu přednost.  


Materiály ke 3. výzvě:


Žádost o dotaci – 11.kolo (formát PDF)                               
Instruktážní list pro vyplňování Žádosti (formát PDF)             
Pravidla IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie (formát PDF)              

Fiche č. 2 - Udržme si lesy  (formát PDF)
Osnova projektu k Fichi č. 2 (formát doc)

Fiche č. 8 - Vesnice jak malovaná (formát PDF)
Osnova projektu k Fichi č. 8 (formát doc)

Fiche č. 10 - Strakonicko jako obrázek (formát PDF)
Osnova projektu k Fichi č. 10 (formát doc)

Další podrobnější pravidla jsou k dispozici na www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Osa IV. LEADER → Implementace místní rozvojové strategie  

Poznámka: aby se zobrazil celý obsah Fiche, je nutné po jejím otevření nastavit v kolonce "zobrazit části" - VŠECHNY (1. řádka nahoře)