Země Živitelka 2010 v Českých Budějovicích

Ve dnech 26. až 31. srpna se Místní akční skupina LAG Strakonicko prezentovala na Zemi Živitelce v pavilonu R1, v tomto pavilonu se konala prezentace místních akčních skupiny z celé republiky. Naše MAS zde představovala svůj Strategický plán LEADER a spolu se svými partnery propagovala své dva projekty Spolupráce - Venkovská tržnice IIZavedení regionální značky Prácheňsko. Zaměstnanci MAS se také účastnili odborných seminářů konaných v rámci výstavy.