Krajkářský víkend v Sedlici

Místní akční skupina LAG Strakonicko se spolu s Místní akční skupinou Svazku obcí Blatenska podílela na přípravě i realizaci Prvního Krajkářského víkendu, který proběhl ve dnech 20. - 22. 8. 2010 v Sedlici.

Sedlická krajka se svou více než 450letou tradicí patří k nejzajímavějším produktům regionální výroby a obě MAS se zapojením sedlické krajky počítají nejen v rámci projektu Spolupráce Zavedení regionální značky Prácheňsko, ale snaží se její výrobu podpořit i jinak. Ukázkou takovéto podpory byl právě Krajkářský víkend připravený v rámci OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 -2013. Byla tak navázána přeshraniční spolupráce, která krajce v Sedlici přinesla nejen zviditelnění po celém regionu, ale díky získaným kontaktům na zahraničního partnera jistě přispěje i k jejímu dalšímu rozvoji.