Zaregistrované projekty ze 3. výzvy MAS LAG Strakonicko

Ve dnech 6. až 10. září 2010 proběhl příjem projektů do 3. výzvy MAS. Předmětem této výzvy byly Fiche č. 2, 8 a 10.

Zaregistrováno bylo celkem 12 projektů, (z každé Fiche po čtyřech projektech). V současné době probíhá administrativní kontrola projektů a kontrola přijatelnosti. Zasedání Výběrové komise je plánováno na polovinu října.

Seznam všech zaregistrovaných projektů je k dispozici zde.