Semináře k regionální značce Prácheňsko

Vážená paní, vážený pane, milí výrobci,
asi jste již zaznamenali informaci o zavádění regionální značky pro vybrané výrobky v našem regionu. Projekt „Zavedení regionální značky Prácheňsko“ vznikl ve spolupráci několika jihočeských místních akčních skupin. MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Brána Písecka, MAS Střední Povltaví a MAS Vodňanská ryba svým územím pokrývají větší část bývalého historického území Prácheňska a právě tento region chtějí svým projektem pomoci oživit.
Hlavním cílem je obnova a podpora rozvoje drobné řemeslné výroby v oblasti Strakonicka, Blatenska, Písecka a Vodňanska. Výrobkům, které vyhoví certifikačním kritériím, bude udělena originální značka „Prácheňsko – regionální produkt“. Zákazníkovi značka zaručuje, že kupuje výrobek, který je kvalitní, ekologicky šetrný a pochází z uvedeného regionu. Certifikovaný výrobce získává nejen právo označovat svoje výrobky visačkou s logem značky, ale i možnost další propagace jak ve formě tištěných materiálů, tak prostřednictvím prezentace značených výrobků na internetových stránkách Asociace regionálních značek či dalších prezentačních akcích projektu.
Podrobné informace o celém postupu a pravidlech zavádění značky můžete získat na seminářích, které proběhnou 30. září ve Vrbně u Kadova a 1. října ve Vráži u Písku, vždy od 9.00 do 13.00 hodin.
Obou seminářů se zúčastní i zástupci Asociace regionálních značek z Prahy, kteří se podíleli na zavedení již 12 regionálních značek v rámci celé České republiky. Velmi přivítáme i Vaše aktivní zapojení do celého projektu, dotazy, příspěvky do diskuzí či např. zájem o práci v certifikační komisi značky. Oba semináře mají velmi podobný program, proto je možné zúčastnit se pouze jednoho, který Vám lépe vyhovuje místem či termínem konání. 
V  případě Vašeho zájmu prosíme o vyplnění přiložené návratky a její zaslání do 22.9.2010  na naši mailovou prachensko.st@seznam.cz nebo korespondenční adresu. Následně Vám zašleme pozvánku s podrobným programem seminářů. Vítáme všechny zájemce o přidělení regionální značky „Prácheňsko – regionální produkt“ a těšíme se na Vaši účast.

Návratka je ke stažení zde.

Za koordinační skupinu projektu Iva Chládková, manažer projektů Spolupráce MAS LAG Strakonicko, Palackého náměstí 1090 386 01 Strakonice