Semináře k zavedení regionální značky „Prácheňsko – regionální produkt“

Ve dnech 30. září a 1. října proběhly již ohlášené semináře k projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“. Značka se bude zavádět na území Blatenska, Písecka, Strakonicka a Vodňanska, tedy v regionech pěti spolupracujících MAS: MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Vodňanská ryba, MAS Brána Písecka a MAS Střední Povltaví, z nichž poslední dvě operují na území Písecka.

Ve snaze umožnit účast na seminářích výrobcům z různých částí tohoto rozsáhlého území, byla vybrána místa konání seminářů tak trochu napříč celým regionem. První se uskutečnil v sále restaurace malebné vesnice Vrbno na Blatensku, druhý v atraktivních prostorách konferenčního sálu lázní ve Vráži u Písku.

Že je o regionální značení zájem, potvrdila i vysoká účast. Obou seminářů se kromě zástupců ze všech uvedených MAS  a Asociace regionálních značek zúčastnilo více než 30 řemeslníků a výrobců. Podle vyjádření lektorů z Asociace jde o rekordní účast, se kterou se v jiných regionech nepotkávají. Zahájení procesu zavedení regionální značky prý nebývá jednoduché. Pokud se podíváme např. na velmi úspěšnou sousední značku „Šumava – originální produkt“ – i její koordinátoři se zpočátku potýkali s malým zájmem výrobců. Dnes, po několika letech činnosti, mají již přes 70 certifikovaných výrobků a stále se hlásí noví zájemci.

Ale takový nezájem regionální značce „Prácheňsko – regionální produkt“ zřejmě nehrozí. Naopak, tak vysoká účast již při prvních informativních setkáních signalizuje, že v našich regionech je mnoho šikovných lidí, kteří si uvědomují, že značka je dobrý způsob, jak získat propagaci svému výrobku a navíc zviditelnit region, ve kterém působí.

Během několikahodinového školení byli účastníci seminářů seznámeni s průběhem procesu zavádění regionální značky, s tím, co značka přináší výrobci, co regionu, ve kterém působí, co musí splnit výrobce, aby mohl značku získat. Jaké jsou zkušenosti z ostatních 13 regionů Čech a Moravy, kde již regionální značení využívají, atd. Předmětem jednání byla i diskuze o podobě loga značky, které tvoří její nedílnou a pro region charakteristickou součást.

Nyní značku čekají další nezbytné kroky spojené s jejím zavedením v novém regionu: dokončení loga, nezbytné administrativní náležitosti týkající se autorských práv a teprve poté může následovat příprava předepsaných propagačních materiálů a první kolo přihlášek. Po zasedání certifikační komise, které proběhne buď ještě koncem letošního roku, ale nejpozději začátkem toho příštího, budou slavnostně předány první certifikáty k užívání regionální značky „Prácheňsko – regionální produkt“.

  Seminář ve Vráži (1.10.2010)