Země Živitelka 2010 v Českých Budějovicích

Ve dnech 26. až 31. srpna se regionální značka Prácheňsko prezentovala na Zemi Živitelce v pavilonu R1, v tomto pavilonu se konala prezentace místních akčních skupiny z celé republiky.