Výsledky 3. výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.

Dne 21.10. 2010 se konala v zasedací místnosti AZV Valná hromada MAS, na které byly mimojiné schváleny výsledky 3. výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.

Celková finanční alokace na tuto výzvu byla 2 903 433 Kč. Plně podpořeno bylo 8 projektů, mezi které bylo rozděleno 2 802 791 Kč. Zbytek finančních prostředků, konkrétně 100 642 Kč, je alokován na prvního náhradníka (Městys Katovice).

V pondělí 25.10. budou předány všechny projekty na SZIF do Českých Budějovic, kde proběhne jejich následná kontrola. Tyto výsledky tedy nelze  brát jako již schválené přislíbení dotace!!! 

Kompletní výsledky 3. výzvy jsou k dispozici zde.