Festival Františka Spilky - k 50. výročí úmrtí tohoto slavného sbormistra

MAS LAG Strakonicko se organizačně i finančně podílela na konání další významné kulturní akce v regionu. Dne 23.10. 2010 v Losyho sále zámku ve Štěkni proběhlo setkání několika pěveckých souborů, milovníků hudby, pamětníků, ale i dalších návštěvníků, kteří si připomněli  50. výročí úmrtí významného štěkeňského rodáka Františka Spilky.

Pan profesor Spilka působil na Pražské konzervatoři, je znám jako dirigent, hudební skladatel, hudební teoretik i zakladatel hudebních spolků.

V rámci několikahodinového programu vystoupil Pěvecký sbor jihočeských učitelek, Písecký pěvecký sbor SONITUS a v neposlední řadě i soubor, který pan profesor v roce 1908 založil – Pěvecké sdružení pražských učitelů. K slavnostní atmosféře akce přispěla i přítomnost příbuzných Františka Spilky, kteří svými vzpomínkami doplnili výstavu fotografií, písemností a filmové dokumenty o životě a díle tohoto hudebníka.