Výsledky hodnocení všech MAS v roce 2010

V letošním roce proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS první celkové hodnocení místních akčních skupin podpořených v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

V červenci a srpnu se uskutečnily návštěvy krajských hodnotících komisí  u jednotlivých místních akčních skupin (dále jen MAS) a 10.8.2010 proběhlo společné  závěrečné jednání všech třinácti hodnotících komisí. Návazně Ministerstvo zemědělství posoudilo výsledky návštěv u MAS spolu s dalšími kriterii hodnocení – administrativní chybovostí jednotlivých MAS, naplňováním finančního plánu a spoluprací při hodnocení (zejména včasností předání podkladů k hodnocení).  Na základě těchto ukazatelů pak MZe zařadilo MAS do jednotlivých kategorií. Vzhledem k rozdílnému  množství  finančních prostředků i k různě dlouhé době realizace Strategických plánů Leader  (dále jen SPL) místních akčních skupin schválených v 1. a 2. kole příjmu žádostí o realizaci SPL byla  posuzována  každá  ze tří skupin  MAS  zvlášť .

1. Skupina  48 MAS schválených  v r. 2008 v rámci 1. kola příjmu žádostí o realizaci SPL

U této skupiny MAS se dle Pravidel, kterými se stanovují  podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013, bude při výpočtu alokace pro rok 2011 započítávat  i bonus za naplňování SPL.  Při stanovení tohoto bonusu se bude vycházet ze čtyř kategorií.  Pro zařazení jednotlivých MAS do těchto kategorií byly  zohledněny tyto faktory:  výsledky hodnocení MAS 2010, administrativní chybovost MAS, množství žadatelů neuspokojených místní akční skupinou  z důvodu nedostatku finančních prostředků (tzv. převis projektů) a také včasnost zaslání podkladů pro hodnocení (vyplněného dotazníku).

Největší váhu měly výsledky hodnocení MAS 2010 a administrativní chybovost, nejmenší váhu včasnost zaslání podkladů.

A: Nejlépe fungující  MAS - příklady dobré praxe (dle abecedy):

Český Západ - Místní partnerství, o.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko
Kyjovské Slovácko v pohybu
LAG Podralsko  o. s.
Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.
Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
Místní akční skupina Sdružení Růže, občanské sdružení
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
Občanské sdružení Aktivios
Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP
Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
Posázaví o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o.
Region HANÁ, o.s.
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

 

B: Dobře fungující MAS (dle abecedy):

"Strážnicko" Místní Akční Skupina
Havlíčkův kraj o.p.s.
Lípa pro venkov o.s.
MAS "Přiďte pobejt!"o.s.
MAS Boskovicko PLUS
MAS Český les, o. s.
MAS Lužnice, o.s.
MAS Říčansko o.p.s.
MAS Vladař o.p.s.
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
Místní akční skupina Hornolidečska o.s.
Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob
Místní akční skupina POHODA venkova
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Společná CIDLINA, o.s.
Vyhlídky, o.s.
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

 

 C: Průměrné MAS (dle abecedy):

BYSTŘIČKA, o.p.s.
MAS VLTAVA, o.s.
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko
Místní akční skupina Podještědí o.s.
Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob
Sdružení SPLAV, o.s.

 

D: MAS, které by měly svůj přístup přehodnotit (dle abecedy):

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s.
Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení
Místní akční skupina Třešťsko
Podhůří Železných hor o.p.s.
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Uničovsko, o.p.s.
Znojemské vinařství, o.s.

 

2. Skupina 32 MAS schválených v r. 2009 v rámci 2. kola příjmu žádostí o realizaci SPL

U těchto MAS slouží Hodnocení místních akčních skupin 2010 pouze jako orientační obrázek o fungování MAS a  na výpočtu  alokace pro příští rok se neprojeví .  V této skupině nebylo ještě možné , vzhledem ke krátké době realizace SPL , získat dostatečné množství statistických dat pro výpočet administrativní chybovosti a převisu projektů (viz. výše) a proto bylo pro zařazení do čtyř kategorií zohledněno pouze Hodnocení MAS 2010 a včasnost zaslání podkladů pro hodnocení  MAS (vyplněného dotazníku).

A: nejlépe hodnocené MAS (dle abecedy):

MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
MAS Labské skály
MAS Moravský kras o.s.
MAS Podlipansko, o.p.s.
Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov
Místní akční skupina Opavsko
Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení
Podhorácko, o.p.s.
Region Pošembeří o.p.s.

 

B: dle abecedy:

MAS Partnerství venkova
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
MAS Sokolovsko o. p. s.
MAS Východní Slovácko
Místní akční skupina Broumovsko+
Místní akční skupina ORLICKO
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s.
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA, o.s.
Na cestě k prosperitě, o.s.
Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina
Prostějov venkov o.p.s.

 

C: dle abecedy:

Královská stezka o.p.s.
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
Občanské sdružení "Místní akční skupina České středohoří"
Via rustica o.s.

 

D: nejníže hodnocené MAS (dle abecedy):

Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

 

3. Skupina 32 MAS dodatečně schválených na sklonku r. 2009 v rámci 2. kola příjmu žádostí o realizaci SPL

U této skupiny MAS se také ještě Hodnocení MAS 2010 na výpočtu alokace neprojeví  a mělo by sloužit spíše jako vodítko pro zlepšování činnosti MAS. Pro zařazení do čtyř kategorií bylo zohledněno pouze Hodnocení MAS 2010 a včasnost zaslání podkladů. Tato skupina měla k dispozici pro realizaci svého SPL nejméně finančních prostředků a také nejkratší dobu realizace. Přesto se v této skupině najdou MAS, které fungují na vysoké úrovni a jsou srovnatelné s MAS zařazenými do nejlepších kategorií u výše uvedených skupin.

A: nejlépe hodnocené MAS (dle abecedy):

Hradecký venkov o.p.s.
International Education and Consultation Centre, o. p. s.
MAS Šluknovsko
MAS Železnohorský region, o.s.
Místní akční skupina Šumperský venkov
NAD ORLICÍ, o.p.s.
Podchlumí o.s.
Rakovnicko o. p. s.

 

B: dle abecedy:

Ekoregion Úhlava, o.s.
MAS 21, o.p.s.
MAS Brána do Českého ráje, o.s.
MAS Sedlčansko, o.p.s.
MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Místní akční skupina Hlučínsko
Místní akční skupina Hrubý Jeseník
Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.
Místní akční skupina Svitava

 

C: dle abecedy:

MAS  Holicko, o.p.s.
MAS Litomyšlsko o.p.s.
MAS Světovina o.p.s.
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s.
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.
Otevřené zahrady Jičínska
Rozvoj Krnovska o.p.s.

 

D: nejníže hodnocené (dle abecedy):

MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
Místní akční skupina Ploština
Místní akční skupina Rožnovsko
Střední Haná, o.p.s.

 

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, o.s. nebyla hodnocena, protože z důvodu nemoci manažera nemohla komise  vykonat návštěvu a ověření údajů na místě.

Hodnocení MAS 2010 vzbudilo velký zájem a má velký význam pro všechny zúčastněné strany. Proto MZe bude ve spolupráci se SZIF a NS MAS pokračovat v hodnocení i v příštím roce. Rovněž předpokládáme uspořádání semináře, kde budou prezentovány jak příklady dobré praxe tak také nejčastější pochybení. Předběžný termín pro konání tohoto semináře je říjen/listopad 2010 a bude ještě upřesněn.