Modlitba za domov na Řípu

28.10.2010 se MAS LAG Strakonicko zúčastnila jako partner projektu Motlitba za domov. Ten je jednak oslavou dne státnosti, ale také příležitostí, jak prezentovat spolupráci MAS a Ekumenické rady církví.

Cílem této vzájemné spolupráce je zviditelnění MAS a jejich činnosti na veřejnosti (účast celostátních médií – ČT a Českého rozhlasu) s poukazem na konkrétní dopady péče o svěřené území, ale také představení metody LEADER v praxi, konkrétně na spolupráci s církevními obcemi.

Celodenní program zahrnoval zahájení výstavy Venkov 2010 – místo pro naději a víru, konferenci na téma Financování venkova a spolupráce, vstupy o činnosti MAS, prezentaci ve stáncích s propagačními materiály, prodejem výrobků charitativních organizací a výrobků z regionů MAS včetně ochutnávek regionálních produktů.

Vyvrcholením celého dne byla slavnost Motlitba za domov 2010 v evangelickém kostele v Krabčicích na téma: „Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš“, který přímým přenosem přenášela ČT2.

MAS LAG Strakonicko se na realizaci projektu mimo jiné podílela prezentací projektu Živá náves, který v rámci konference představila místopředsedkyně MAS Helena Sosnová. Dále MAS prezentovala regionální produkty projektu Zavedení regionální značky Prácheňsko a do instalace výstavy Venkov 2010 – místo pro naději a víru přispěla fotografickým přehledem již dokončených oprav sakrálních staveb na svém území.