Konference ve Štěkni

V sobotu 4. prosince proběhla Konference Svazku obcí středního Pootaví (SOSP) pod názvem „Rozvoj venkovského mikroregionu v praxi“ za velké účasti zástupců obcí svazku i veřejnosti.

Organizací byla pověřena MAS LAG Strakonicko, o.s. Celá akce se konala v krásných zámeckých prostorách řádu Congregatio Jesu ve Štěkni. Konference byla zaměřena na jedné straně na rekapitulaci desetileté činnosti SOSP a na straně druhé měla motivační charakter pro další činnost svazku. Po prezentaci činnosti svazku vyslechli přítomní přednášku Heleny Sosnové, předsedkyně sousedního Svazku obcí Dolního Pootaví (SODP) a zároveň místopředsedkyně MAS LAG Strakonicko. Představila projekt Živá náves zpracovaný pro celé území SODP a jeho výsledky. Poté se podělila o všechny zkušenosti, které během realizace tohoto velkého projektu, podpořeného z PRV ČR, získala. Zájem vzbudila i velmi pěkně zpracovaná prezentace projektu Zavedení regionální značky Prácheňsko, který se realizuje jako projekt Spolupráce pěti MAS s podporou PRV ČR. Iva Chládková, manažerka projektu, jejím prostřednictvím navázala další kontakty a požádala místní aktivisty o spolupráci při postupné realizaci projektu.

Součástí konference byla přednáška Univ.-Prof. Dr. Helmuta Röneckla z Lince, která měla mimořádně pozitivní ohlas. V závěru se pan profesor pochvalně vyjádřil k výsledkům činnosti svazku a posunu celého regionu v oblasti rozvoje území. Ve Štěkni přednášel již podruhé, poprvé se s námi podělil o zkušenosti z rozvoje regionů v Horních Rakousích během semináře, který zde uspořádala Vysoká škola evropských a regionálních studií se sídlem v Českých Budějovicích v roce 2006. Tehdy se také seznámil s většinou starostů obcí na Strakonicku a věděl, jaké se chystají řešit problémy. S potěšením nyní zkonstatoval, co vše se za několik následujících let podařilo uskutečnit. Věříme, že v příštím roce využijí přestavitelé obcí velmi srdečné pozvání pana profesora na výjezdní seminář do Horních Rakous, které závěrem zaznělo.

S kulturní tradicí regionu nás poté seznámila Mgr. Marie Krejčová. Své vystoupení provázela praktickými živými ukázkami z hudebního pokladu Strakonicka a speciálně přiblížila adventní období, ve kterém byla konference uspořádána. V této oblasti nabídla další spolupráci.

Na závěr byla účastníkům konference umožněna prohlídka zámku včetně Pamětní síně Karla Klostermanna. Tady představil kronikář František Sáček zájemcům osobnost Karla Klostermanna a jeho spojení se zámkem ve Štěkni včetně projektu Klostermannův odkaz Evropě, který byl finančně podpořen již z předvstupního Evropského fondu PHARE – Fond malých projektů.

Za perfektní tlumočení celé konference patří dík Mgr. Martě Rynešové z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za vytvoření příjemné atmosféry, přípravu vynikajícího občerstvení pro účastníky semináře a zapůjčení veškerého vybavení pro uspořádání konference děkujeme tímto sestrám řádu Congregatio Jesu. Neméně však děkujeme všem účastníkům konference, kteří přijeli do Štěkně navzdory extrémnímu počasí, protože bez jejichž účasti by byla veškerá práce organizátorů bezpředmětná.