Prezentace MAS a regionální značky Prácheňsko v Rakousku

Spolupráci partnerských MAS nezastavila ani tuhá zima. Realizace projektu Zavedení regionální značky Prácheňsko rozvinula spolupráci i do aktivit, které patří do dobrovolné práce koordinátorů značky. Jsou nad rámec projektu, ale zároveň umožňují prezentovat společnou práci MAS při nejrůznějších příležitostech.

Stále totiž platí, že o práci místních akčních skupin, dokonce i o jejich samotné existenci je třeba veřejnost informovat.  Příjemné je zjištění, že pracovníci MAS nevěnují svůj volný čas takovýmto „kampaním“ zbytečně. Povědomost o činnosti místních akčních skupin roste a tím narůstají i možnosti další spolupráce s nejrůznějšími subjekty. 

Jednou z nich byla i prezentace činnosti MAS v Rakousku. Všech pět místních akčních skupin zapojených do projektu na zavedení regionální značky ve dnech 27.-28.11. 2010 využilo možnost prezentovat MAS i možnosti projektů Spolupráce v městečku Gramastetten nedaleko Lince.