Strategie MAS Strakonicko, z.s. je schválena

MAS Strakonicko úspěšně splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů a ke dni 18.10.2017 byla schválena žádost o podporu strategie č. CLLD_16_02_068 "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strakonicko 2014 - 2020". MAS Strakonicko tak může pracovat na výzvách, které budou přispívat k rozvoji území. Vyhlašování prvních výzev je plánováno na rok 2018. Více v harmonogramu výzev pro rok 2018.

Akceptační dopis k IROP

Akceptační dopis k PRV

Akceptační dopis k OPZ