OPZ-Podpora sociálního začleňování - Výzva č. 5 MAS Strakonicko, z.s.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 17. září 2018, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 21. září  2018 od 10:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 21. října 2018, 12:00 hodin

 

Text výzvy

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2: Statut spolku MAS Strakonicko, z.s. 

Příloha č. 3: Popis podporovaných aktivit

Příloha č .4: Jednací řády MAS Strakonicko, z.s. 

Příloha č. 5: Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce 

Prezentace ze semináře 21.9.2018

 

Obecnou a specifickou část pravidel pro žadatele a příjemce a další dokumenty OP Z naleznete na : https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOST PŘES SYSTÉM MS2014+ : https://mseu.mssf.cz/