OPZ – Aktivity na trhu práce Výzva č. 4 MAS Strakonicko, z.s.

OPZ – Aktivity na trhu práce Výzva č. 4 MAS Strakonicko, z.s.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 6. srpna 2018, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 13. srpna 2018 od 10:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 14. října 2018, 12:00 hodin

 

Přílohy:

Text výzvy č.4 - Aktivity na trhu práce 

Příloha č.1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Statut spolku MAS Strakonicko, z.s. 

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit 

Příloha č. 4 Jednací řády MAS Strakonicko, z.s. 

 

Pozvánka na seminář k výzvě č.4 - 13.8.2018

Prezentace ze semináře 13.8.2018 

Obecná a specifická pravidla pro žadatele

 

 PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOST PŘES SYSTÉM MS2014+ : https://mseu.mssf.cz/